رشته تحصیلی : | شامل | عنوان پایان نامه شامل :
دانلود نسخه PDF واكاوي و تطبيق معني زندگي از ديدگاه علامه طباطبائي و توماس آكوييناس --
پدید آورنده : روح انگيز محمدي خشوئي
سال دفاع : 1397
مقطع تحصیلی : دک‍ت‍ری‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ رشته تحصیلی : مديريت آموزشي
استاد راهنما : شماره دانشجو : 930551475
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF واکاوی گفتمان رفتار مصرف آب دانش آموزان دوره اول ابتدایی به منظور طراحی دوره آموزشی مبتنی بر روش یادگیری معکوس
پدید آورنده : ندا رجائيان
سال دفاع : 1396/06/21
مقطع تحصیلی : دک‍ت‍ری‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ رشته تحصیلی : برنامه ريزي درسي
استاد راهنما : خانم دکتر نرگس کشتی آرای شماره دانشجو : 920007152
استاد مشاور : آقاي دکتر محمد علی نادی خوراسگانی
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF ارتباط میان بروز پروتیین β-catenin با میزان درجه تمایز بافتی آسیب شناسی سرطان سلول سنگفرشی دهان
پدید آورنده : محمد کاظم ایمانی شیرازی
سال دفاع : 1395/03/17
مقطع تحصیلی : دکتراي حرفه اي رشته تحصیلی : دندانپزشكي تكميلي
استاد راهنما : آقاي دکتر نادر کلباسی غروی شماره دانشجو : 9399100003
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF ارزیابی ارتباط طول و زاویه زائده استیلوئید استخوان تمپورال و ابعاد راه هوایی فوقانی در CBCT
پدید آورنده : فاطمه صدري
سال دفاع : 1397
مقطع تحصیلی : دک‍ت‍ری‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ رشته تحصیلی : دندانپزشكي
استاد راهنما : شماره دانشجو : 910119156
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF ارزیابی خواص دینامیکی مخلوط خشک ماسه و PETدر دستگاه میز لرزه
پدید آورنده : حامد فتحي
سال دفاع : 1394/12/20
مقطع تحصیلی : دکتري تخصصي رشته تحصیلی : عمران
استاد راهنما : رضا جمشیدی چناری شماره دانشجو : 920005123
استاد مشاور : محمود وفائیان
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF تاثیر شاخصهای کلان اقتصادی بر شاخصهای صنعت بیمه در استان های ایران
پدید آورنده : مريم حسين زاده بالامرزناكي
سال دفاع : 1397
مقطع تحصیلی : دک‍ت‍ری‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ رشته تحصیلی : علوم اقتصادي
استاد راهنما : شماره دانشجو : 890977619
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF تدوین بسته آموزشی مبتنی بر چشم انداز زمان و اثربخشی آن بر متعادل سازی زمان، خود نظم دهی تحصیلی،پایستگی تحصیلی و اضطراب دانش آموزان دختر پایه نهم شهر تهران
پدید آورنده : مهكامه حسيني
سال دفاع : 1397
مقطع تحصیلی : دک‍ت‍ری‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ رشته تحصیلی : روانشناسي تربيتي
استاد راهنما : شماره دانشجو : 930550964
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF جهانی شدن حقوق محیط زیست و تاثیر آن بر کشورهای در حال توسعه
پدید آورنده : سماء فرخنده نژاد
سال دفاع : 1396
مقطع تحصیلی : دک‍ت‍ری‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ رشته تحصیلی : حقوق بين الملل عمومي
استاد راهنما : شماره دانشجو : 920722604
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF ((تحلیل مفهوم مدیریت عواطف در اندیشه های سعدی و واکاوی مبانی کلامی آن ))
پدید آورنده : لیلا خواجه پور
سال دفاع : 1395/11/05
مقطع تحصیلی : دک‍ت‍ری‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ رشته تحصیلی : فلسفه تعليم و تربيت
استاد راهنما : آقاي دکتر علیرضا یوسفی شماره دانشجو : 910642620
استاد مشاور : خانم دکتر نرگس کشتی آرای
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF ((تحلیل مفهوم مدیریت عواطف در اندیشه های سعدی و واکاوی مبانی کلامی آن ))
پدید آورنده : ليلا خواجه پور
سال دفاع : 1395/11/05
مقطع تحصیلی : دک‍ت‍ری‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ رشته تحصیلی : فلسفه تعليم و تربيت
استاد راهنما : آقاي دکتر علیرضا یوسفی شماره دانشجو : 910642620
استاد مشاور : خانم دکتر نرگس کشتی آرای
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF : بررسی جنبه های مختلف مدیریت و بازاریابی در بین دندانپزشکان عمومی شاغل در مطب های خصوصی شهرستان ساری
پدید آورنده : آرش بلارک
سال دفاع : 1395/06/14
مقطع تحصیلی : دکتراي حرفه اي رشته تحصیلی : دندانپزشكي تكميلي
استاد راهنما : آقاي حسنعلی آقاجانی کاسگری شماره دانشجو : 93991100049
استاد مشاور : خانم دکتر هاجر شکرچی زاده اصفهانی
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF : تعیین آزمایشگاهی میزان چسبندگی و تکثیر سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان بر روی سه داربست مختلف با پایه پلی کاپرولاکتون
پدید آورنده : بهناز ملک احمدی
سال دفاع : 1395/07/05
مقطع تحصیلی : دکتراي حرفه اي رشته تحصیلی : دندانپزشكي
استاد راهنما : آقاي دکتر وحید اصفهانیان شماره دانشجو : 890495363
استاد مشاور : آقاي دکتر مازیار ابراهیمی دستگردی
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF : مقایسه تاثیر موفقیت تکنیک انفیلتراسیون توسط آرتیکایین با بلاک عصب آلوئولار تحتانی توسط لیدوکایین در بیحسی مولر های دوم شیری مندیبل
پدید آورنده : الهام غفاری
سال دفاع : 1395/02/05
مقطع تحصیلی : دستیاری رشته تحصیلی : دندانپزشكي كودكان
استاد راهنما : خانم دکتر ندا احمدی روزبهانی شماره دانشجو : 92895100005
استاد مشاور : آقاي دکتر داوود قاسمی تودشکچوئی
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF : ارزیابی اثر انتی میکروبیال مخلوط زینک اکساید اوژنول و نانو سیلوردر برابر باکتری های شایع درکانال دندان های شیری با پالپ نکروز
پدید آورنده : سكينه شيرعلي شهرضا
سال دفاع : 1398
مقطع تحصیلی : دک‍ت‍ری‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ رشته تحصیلی : دندانپزشكي كودكان
استاد راهنما : شماره دانشجو : 95895100014
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF «راهبردهای طراحی و گسترش پیاده راه های زیستی در راستای توسعه پایدار گردشگری شهری (مطالعه موردی: شهر کرج)»
پدید آورنده : محمود حقيقت
سال دفاع : 1397
مقطع تحصیلی : دک‍ت‍ری‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ رشته تحصیلی : جغرافيا و برنامه ريزي شهري
استاد راهنما : شماره دانشجو : 930538942
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF «مقایسه روش‌های آموزش دینی در مقطع ابتدایی در ایران، انگلستان و آلمان »
پدید آورنده : پروانه كاوياني
سال دفاع : 1397
مقطع تحصیلی : دک‍ت‍ری‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ رشته تحصیلی : فلسفه تعليم و تربيت
استاد راهنما : شماره دانشجو : 910641991
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF assessment of preventive regimes for early chil;dhood caries follooed by use dental practitioner in 3-5 years old children
پدید آورنده : نسيم شميل زاده شوشتري
سال دفاع : 1394/12/08
مقطع تحصیلی : دکتراي حرفه اي رشته تحصیلی : دن‍دان‍پ‍زش‍ک‍ی‌‌‌
استاد راهنما : شهرزاد جوادی نژاد شماره دانشجو : 93991100045
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF lمقایسه ی میزان آزاد شدن عنصر کبالت از آلیاژ کروم کبالت در دو دمای مختلف الکتروپالیش در بزاق مصنوعی به روش اسپکتوفوتومتری با جذب اتمی
پدید آورنده : امير اديب حاجي باقري
سال دفاع : 1396/04/26
مقطع تحصیلی : دکتراي حرفه اي رشته تحصیلی : دندانپزشكي
استاد راهنما : آقاي دکتر میثم مهابادی شماره دانشجو : 900157926
استاد مشاور : خانم دکتر فاطمه رشیدی میبدی
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF SELF-ESTEEM OF GRADE SCHOOL PUPILS WITH SEVERE DENTAL CARIES
پدید آورنده : محمد رضا اميرآبادي
سال دفاع : 1397
مقطع تحصیلی : دک‍ت‍ری‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ رشته تحصیلی : دندانپزشكي تكميلي
استاد راهنما : شماره دانشجو : 96991100128
مشاهده چکیده
دانلود نسخه PDF آسيب شناسي سياستگذاري جمهوري اسلامي ايران در پيشگيري از اعتياد و ارائه راهكار
پدید آورنده : مسعود مهدويان فر
سال دفاع : 1396
مقطع تحصیلی : دک‍ت‍ری‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ رشته تحصیلی : علوم سياسي - سياستگذاري عمومي
استاد راهنما : شماره دانشجو : 930545980
مشاهده چکیده
صفحه 1 از 56 2 3 4 5 6
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) می باشد
;