رشته تحصیلی : | شامل | عنوان پایان نامه شامل :
دانلود نسخه PDF نقش سرمایه فکری بر استقرار تفکر استراتژیک در سازمان های ورزشی
پدید آورنده : مینا جعفرپور
سال دفاع : 1395/07/06
مقطع تحصیلی : کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته تحصیلی : مديريت ورزشي - مديريت راهبردي در سازمانهاي ورزشي
استاد راهنما : آقاي دکتر رسول نظری شماره دانشجو : 930442984
چکیده :
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) می باشد
;