رشته تحصیلی : | شامل | عنوان پایان نامه شامل :
دانلود نسخه PDF طراحی استادیوم فوتبال شهرکرد با تاکید بر معماری های- تک
پدید آورنده : مریم صالحی خراجی
سال دفاع : 1395/07/15
مقطع تحصیلی : کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته تحصیلی : مهندسي معماري
استاد راهنما : آقاي دکتر عبدالحسین شاهکار شماره دانشجو : 911096191
چکیده :
چکيده: انسان ها از زماني که زندگي اجتماعي خويش راآغازنمودند؛ به دلايل گوناگون، خواه در قالب مراسم آييني وخواه در قالب بازي يا حرکات هنري، گرد مي آمدند . اين گرد همايي ها، که بخش مهمي از فعاليت هاي اجتماعي بشر از روزگار باستان تاکنون به شمار رفته و مي رود ، در روند تکاملي تاريخ، با گذشت زمان و پيشرفت و دگرگوني شيوه هاي زندگي آدمي و رويدادهاي ورزشي نيز از زمان پيدايش تاکنون به عنوان بخشي مهمي از اين فعاليت هاي اجتماعي به شمار مي روند. با اين همه، يک استاديوم ورزشي همچنين مي تواند انتظارات ديگران را هم برآورده نمايد. يک استاديوم ورزشي بايد تمامي معيار هاي توسعه پايدار را رعايت نمايد. بايد بر اساس جديد ترين استاندارد هاي اقتصادي، اجتماعي و محيطي طراحي و توسعه يابد. بايد جزئي از طرح توسعه شهري باشد که استاديوم را به عنوان يک مفهوم کلي در بر بگيرد.اين امر تاکيدي است بر اينکه نه استاديوم و نه ورزش به طور جداگانه نمي توانند بقا داشته باشند. آن ها بايد جزئي از زندگي و جامعه هر کس باشد. سبکي که در دهه 1960 متولد شد و کودک نازپرورده معماري امروز محسوب مي شود . سبک آينده نگرانه "هاي تِک" است که به معنايي تداوم ساختمان هاي شيشه و آهن سده نوزدهم اما با اتکا به فناوري هاي مدرن است معماري "هاي تِک" به دليل استفاده از ساختمان هاي لوله و داربست ، طبقات معلق و متناوب آن و نماهاي خارجي کاملاً مجزا يا " شکسته شده اش " چشم اندازي آرماني از مدرنيته ارائه مي دهد. به طور خلاصه " هاي تِک " نوعي معماري مشخصه جامعه ارتباطي است . نمونه هاي معروف " هاي تک " از جمله استاديوم المپيک در مونيخ است . همچنين يکي ديگر از گرايشاتي که خارج از مقولات تعريف شده قرار مي گيرد ، نوعي گرايش مدرن کارکردگرايانه است نوعي معماري که گرچه کارکرد خود را به خوبي اجرا مي کند . ولي همزمان ظاهر يک ساختمان مدرن را دارد . معماران هاي تك از پوسته ساختمان به عنوان پوست دوم نام مي برند . منظور از پوست اول، پوست بدن انسان است. همچنان كه پوست انسان در مقابل سرما، گرما،‌رطوبت و كوران هوا از خود عكس العمل نشان مي دهد،‌پوست اين ساختمانها نيز در مقابل شرايط محيطي ، عكس العمل هاي متفاوتي دارد. واژه هاي کليدي: ورزش، استاديوم، معماري هاي-تک.
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) می باشد
;