رشته تحصیلی : | شامل | عنوان پایان نامه شامل :
دانلود نسخه PDF بررسی تا ثیرنامنظمی پلان در میزان جذب انرژی زلزله سازه های فولادی مهار بندی شده دارای میراگر
پدید آورنده : اسماعيل قاسم پيوندي
سال دفاع : 1397
مقطع تحصیلی : کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته تحصیلی : مهندسي عمران - مهندسي زلزله
استاد راهنما : شماره دانشجو : 930429842
چکیده :
این پژوهش با رویکرد بررسی سیستم کنترل غیرفعال و با کمک وسایل جذب کننده انرژی است که توان جذب انرژی لرزه ای سازه ها را مورد مطالعه قرار می دهد. بدین منظورمدلهایی از ساختمان های منظم و نامنظم در پلان انتخاب گردیده اند که در این مطالعه برای دستیابی به اهداف مورد نظر ساختمان های سه، پنج و ده طبقه فولادی تعیین شده است که توسط آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد 2800) ویرایش چهارم، مبحث دهم مقررات ملی ساختمان (ویرایش چهارم 1392) و مبحث ششم مقررات ملی ساختمان (ویرایش سوم 1392) تحلیل و طراحی گردیده اند. پس از تحلیل و طراحی اولیه، تحلیل دینامیکی غیرخطی توسط نرم افزار(Sap2000 (version 14 با استفاده از چهار شتابنگاشت زلزله های بم، منجیل، طبس و سرپل ذهاب انجام گردیده است. ضرورت بررسی سازه ها در ارتباط با منظمی و نامنظمی پلان و تاثیر میراگرهای ویسکوز بر رفتار سازه های منظم و نامنظم از این بابت است که مشخص گردد کدام سیستم منتهی به بیشترین جذب انرژی لرزه ای در سیستم باربر جانبی و طبعا کمترین آن در اعضای سازه ای اصلی می شود.با مقایسه نتایج مشاهده گردید که با افزایش ارتفاع تاثیر میراگرها در افزایش ظرفیت جذب انرژی سازه بیشتر می شود؛ همچنین با افزایش ارتفاع کاربرد میراگرها در پلان نامنظم موجب اتلاف انرژی بیشتری ، نسبت به پلان منظم می گردد.
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) می باشد
;