رشته تحصیلی : | شامل | عنوان پایان نامه شامل :
دانلود نسخه PDF جهانی شدن حقوق محیط زیست و تاثیر آن بر کشورهای در حال توسعه
پدید آورنده : سماء فرخنده نژاد
سال دفاع : 1396
مقطع تحصیلی : دک‍ت‍ری‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ رشته تحصیلی : حقوق بين الملل عمومي
استاد راهنما : شماره دانشجو : 920722604
چکیده :
جهانی شدن روند رو به رشد و غیر قابل توقفی است که با رویکرد یکپارچه سازی اقتصاد و تجارت جهانی در کشورهای در حال توسعه آغاز شد؛ لیکن حوزه های متفاوتی فارغ از حوزه اقتصاد و تجارت را نیز تحت تاثیر قرار داد. یکی از مهمترین بخش های متاثر از این پدیده در کشورهای حال توسعه، مقوله حقوق محیط زیست است. در کشورهای در حال توسعه، جهانی شدن حقوق محیط زیست با سرعت قابل چشمگیری در حال توسعه و تکوین است. لازم به ذکر است که آثار جهاني شدن محيط زيست به صورت متساوی میان کشورهای جهان تقسیم نشده است و در این بین کشورهای توسعه یافته اروپایی از جهانی شدن در جهت تحصیل منافع حیاتی خود بهره برداری می نمایند این در حالی ایستکه کشورهای در حال توسعه یا جنوب بویژه تولید کنندگان نفت در مواجهه با این روند براساس ساختار رشد و توسعه ای خود عمل می کنند. لذا نیاز به شناخت جدی فرایند جهانی شدن حقوق محیط زیست وتاثیرات آن بر مولفه های مختلف اقتصادی، اجتماعی،فرهنگی،صنعتی این کشورها از اهمیت اساسی برخوردار است. از طرف دیگرتمهید و بستر سازی لازم در سطوح داخلی کشورهای در حال توسعه و بهره برداری همزمان از تاثیرات مثبت جهانی شدن حقوق محیط زیست وهمچنین مقابله با آثار منفی آن برای این کشورها ازضرورت اساسی برخوردار است لذا در این رساله سعی بر آن است تا با بررسی پدیده جهانی شدن حقوق محیط زیست تاثیرات آن بر کشورهای در حال توسعه را مورد بررسی وکنکاش قرار دهد.
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) می باشد
;