رشته تحصیلی : | شامل | عنوان پایان نامه شامل :
دانلود نسخه PDF «مقایسه روش‌های آموزش دینی در مقطع ابتدایی در ایران، انگلستان و آلمان »
پدید آورنده : پروانه كاوياني
سال دفاع : 1397
مقطع تحصیلی : دک‍ت‍ری‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ رشته تحصیلی : فلسفه تعليم و تربيت
استاد راهنما : شماره دانشجو : 910641991
چکیده :
چکیده: هدف از پژوهش حاضر مقایسه روشهای تربیت دینی درایران و دو کشور اروپایی آلمان وانگلستان بود، روش پژوهش حاضر از نوع تطبیقی بود که جامعه اماری آن را اسنادومدارک موجوددرباب تربیت دینی درسایتهای نشریات ومجلات معتبرعلمی، سایتها ی آموزش وپرورش رسمی، اسنادعلمی ولوایح قانونی رسمی مربوط به امرتربیت دینی در کشورایران و دو کشور آلمان و انگلستان تشکیل میدهند که پس از جمع آوری اطلاعات به روش تحلیل محتوای کیفی مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که روش های تربیت دینی در این دو کشور دارای شباهت هایی می باشد اما دارای تفاوت های اساسی در اهداف، ارزشیابی، روش های مورد استقاده، و محتوای دروس می باشند. نتایج پژوهش حاضر می تواند به عنوان مبدءیی برای استفاده از نقاط قوت تربیت دینی در کشور آلمان و انگلستان و شناسایی نقاط ضعف داخلی مورد استفاده قرار گیرد. کلیدواژه¬ها: مقایسه؛ تربیت دینی،ایران، انگلستان، آلمان، مقطع ابتدایی،
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) می باشد
;